Dansk Selskab for Addiktiv Medicin



Cannabis og psykose


Tid: 
Fredag den 14. september 2007 kl. 14:00 – 17:00

Sted:
Borups Højskole
Frederiksholms Kanal 24
København K

Målgruppe:
Praktikere, forskere og administratorer

Pris: 
450,00 kr. 

Tilmelding:
skal ske elektronisk inden fredag den 1. september 2007.
Tryk på <Tilmelding> i menuen til venstre og udfyld den elektroniske tilmeldingsblanket.
Vi bekræfter din tilmelding pr. e-mail, når du har indbetalt deltagergebyret på kr. 450, til selskabets konto i BG Bank, 1551-16814199.
Husk venligst at anføre deltagernavn i forbindelse med bankoverførsel.



Program

 

14:00

Cannabis – brug, misbrug og afhængighed hos unge og voksne.
Socialoverlæge Peter Ege, Københavsn kommune.

14:30

Cannabis og psykose.
Overlæge Merete Nordentoft, Psykiatrisk afdeling, Bispebjerg Hospital

15:00

Pause med let traktement

15:30

Psykiatrisk komorbiditet hos behandlingssøgende cannabismisbrugere.
Cand.psych., Ph.D-studerende Mikkel Arendt, Center for Psykiatrisk Grundforskning, Århus Universitet

16:00

Unge med personlighedsforstyrrelser og stofmisbrug, hvad skal der til efter indlæggelse på psykiatrisk afdeling.
Psykiatrisygeplejerske Karina Holtemann, projektleder i KABS Rusnavigatørerne.

16:30

Hvordan laver man tidlig opsporing blandt psykisk sårbare unge?
Afd.leder Søren Løkke, tidligere leder af ungehuset i Brøndby Kommune.

17:00

Ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Addiktiv Medicin