Tidligere møderOversigt:

2012
Hvem skal have ansvaret for stof- og alkoholbehandlingen?

2011
Peter Ege symposium
Håndtering af rusmiddelforgiftninger

2010
Landskursus 2010 - i samarbejde med Addiktiv Sygepleje
Årsmøde 2010

2008
Årsmøde 2008

2007

Cannabis og psykose

2006
Den lægelige behandling efter strukturreformen II
Forebyggelse og behandling af sygdomme hos stofmisbrugere

2005:
Den lægelige behandling af stofmisbrug efter strukturreformen
Kvalitetssikring af den hollandske stofmisbrugsbehandling

2004:
Kvalitetssikring af den lægelige misbrugsbehandling
Temadag om unge og stofmisbrug
Strukturreformens konsekvenser for stofmisbrugs-området

2003
Dødeligheden blandt stofmisbrugere
Stofbrugere med børn - hvad med de voksne?
Paragraffer og perspektiver på stofmisbrugsområdet

2002
Hepatitis among Drug Addicts

2001
Perspektiver på forskning i stofmisbrug
Dual diagnosis-patients - status and efforts

2000
Addiktiv medicin på vej mod et speciale
Ecstasy and Central Stimulants
Kontrol i behandlingen af misbrugere

1999
Benzodiazepinernes plads i behandlingen af stofmisbrugere
Smertebehandling af opioidafhængige
Symposium: Buprenorphine Treatment in Substitution Therapy for Opioid Addiction
Hvad er den korrekte metadon-dosis
Hvem skal have ansvaret for stof- og alkoholbehandlingen?

Regeringen er i gang med at evaluere kommunalreformen, og i den forbindelse har Danske Regioner lanceret et forslag om at placere ansvaret for misbrugsbehandlingen under psykiatrien. Dansk Selskab for Addiktiv Medicin vil med dagens konference dels diskutere fordele og ulemper ved placering af stof- og alkoholbehandlingen i regionalt regi, dels undersøge psykiatriens muligheder for overhovedet at løfte opgaven.
Kommunalreformen flyttede i 2007 ansvaret for stof- og alkoholbehandling fra amterne til 98 nye kommuner. I dag - fem år efter reformen - er der fortsat store lokale forskelle på kvalitet og indhold i de kommunale tilbud. En uløst udfordring i behandlingen af stof- og alkoholafhængige er den høje dødelighed og den dramatisk øgede somatiske og psykiatriske sygelighed. Der er tale om mangel på diagnostik og behandling og en markant social ulighed i sundhed.


Tid
Onsdag den 12. september 2012, kl. 10:00-16:00

Sted
Nationalmuseet,
Egtmonthallen,
Ny Vestergade 10,
København K

Målgruppe
Læger og sygeplejersker fra misbrugscentre, psykiatri og somatik, misbrugsbehandlere, administratorer, forskere og politikere.

Pris
375 kr. inklusive frokost

Program

 

09:30

Kaffe og registrering

10:00

Status for stofmisbrugsbehandlingen i Danmark

Overlæge Thomas Fuglsang,
formand for Dansk Selskab for Addiktiv Medicin
Download PowerPoint-præsentation

10:40

Status for alkoholbehandlingen i Danmark

Adjungeret professor, overlæge dr. med Ulrik Becker
Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
Download PowerPoint-præsentation (pdf-format)

11:20

Kaffepause

11:40

Organisering af misbrugsbehandlingen i Norge
- om rusreform, specialist-helsetjeneste, uddannelse af speciallæger i rusmedicin og sundhedsfaglig forskning

Professor, dr. med. Thomas Clausen,
SERAF (Senter for Rus- og AvhengighetsForskning),
Universitetet i Oslo
Download PowerPoint-præsentation (pdf-format)

12:20

Frokost

13:00

Præsentation af Danske Regioners udspil ”To diagnoser – et menneske”

Flemming Stenild,
formand for Danske Regioners psykiatri- og socialudvalg.
Download PowerPoint-præsentation
Download word-dokument

13:25

Psykiaternes forudsætninger for at yde misbrugsbehandling
Er der kompetencer og interesse for dobbeltdiagnoser, somatisk syge og socialt udsatte patienter?

Overlæge, ph.d. Jeanett Bauer,
formand for Dansk psykiatrisk Selskab
Download PowerPoint-præsentation

13:50

Hvordan kan regionerne udføre misbrugsbehandling i praksis
Overvejelser og eksempler på modeller, der integrerer behandlingen omkring misbrug, psykiatri og somatik og samtidig kobler til de sociale ydelser i kommunerne

Vicedirektør Søren Bredkær, Psykiatrien i Region Sjælland
Download PowerPoint-præsentation
14:15

Hvad risikerer man at tabe på gulvet
Hvordan skal kommunerne sikre de øvrige sociale hjælpeindsatser, hvis misbrugsbehandlingen løsrives fra de øvrige sociale hjælpeindsatser

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsdirektør Henning Daugaard,
Foreningen af Socialchefer i Danmark
Download PowerPoint-præsentation

14:40 Kaffepause
15:10

Paneldiskussion
Sundhedspolitisk ordfører MF Sophie Hæstorp Andersen (S), formand for Danske Regioners psykiatri- og socialudvalg, Flemming Stenild (F), socialordfører MF Eyvind Vesselbo (V), sundheds- og psykiatriordfører MF Liselott Blixt (DF), et medlem af KLs social- og sundhedsudvalg samt Jann Sjursen, formand for Rådet for Socialt Udsatte.

15:55

Tak for i dagSponsor
Konferencen er sponsoreret af Reckitt Benckiser Pharmaceuticals
Arrangementet er anmeldt til Nævnet for selvjustits på lægemiddelområdet.

Tilmelding
Elektronisk tilmelding via www.conferencemanager.dk/dsfam

Info
Thomas Fuglsang, tlf. 40 31 40 06

Peter Ege symposium
-
stofmisbrug i socialmedicinsk perspektiv

Dansk Selskab for Addiktiv Medicin vil med dette symposium hædre dansk misbrugsbehandlings nestor i forbindelse med hans pensionering som socialoverlæge i Københavns kommune.
Peter Ege har som læge arbejdet med stofmisbrugere i over 40 år.
Ved siden af det kliniske arbejde har han været myreflit- tig som skribent, debattør og policy-maker og herved ydet en stor indsats for videnskabelighed, tværfag- lighed og et humant behandlingssyn.


Tid
5. oktober 2011, kl. 10:00-16:00

Sted
Rigshospitalet,
auditorium 1,
Blegdamsvej 9,
2100 København Ø

Målgruppe
Læger og sygeplejersker samt andre med interesse for stofmisbrugsbehandling

Deltagelse
Kr. 350,- inklusive morgenbolle, kaffe og frokost.

Program

 

09:30

Kaffe og registrering

10:00

Velkomst
ved overlæge Thomas Fuglsang,
fm. for Dansk Selskab for Addiktiv Medicin

10:05

Om rammer, regler og incitamentsstrukturer i misbrugsbehandlingen,
Overlæge Thomas Fuglsang
Download PowerPoint-præsentation

10:30

Strømninger i den danske misbrugsbehandling,
Seniorrådgiver, antropolog, ph.d. Steffen Jøhncke, Institut for Antropologi, Københavns Universitet
Download PowerPoint-præsentation

11:00

Pause

11:30

De store udfordringer ved håndtering af infektioner hos stofmisbrugere,
Overlæge, professor, dr. med. Jens Lundgren,
Rigshospitalet
Download PowerPoint-præsentation

12:00

Ulighed i sundhed,
Professor dr.med. Finn Diderichsen,
Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet.
Download PowerPoint-præsentation

12:30

Frokost

13:30 Ung og på vej – ud i et misbrug
Speciallæge i psykiatri, ph.d. Marianne Geoffroy, formand for Dansk Selskab for Klinisk Neuropsykiatri.
14:00

Hvad kan den sociale misbrugsbehandling bidrage med?
Professor, ph.d. Mads Uffe Pedersen,
Center for Rusmiddelforskning, Århus Universitet
Download PowerPoint-præsentation

14:30

Kaffe og kage

15:00

Randomisert, kontrollert - og irrelevant? Om evidensbegrebets plads i behandlingen af stofmisbrug,
Professor emeritus Helge Waal, Oslo
Download PowerPoint-præsentation

15:30

Harm reduction og den danske forståelse heraf,
Peter Ege.
Download PowerPoint-præsentation

16:00

Tak for i dag.


Download program i pdf-format
Håndtering af rusmiddelforgiftninger

De narkotikarelaterede dødsfald er igen i stigning. Forgiftninger er den hyppigste årsag og ofte er der tale om blandingsmisbrug med flere involverede stoffer. Samtidig er antallet af stofmisbrugere stigende og skadestuerne modtager stadig flere forgiftningstilfælde - både etablerede stofmisbrugere og eksperimenterende unge.
Er tilstrækkelig viden og de rette kompetencer til stede hos sundhedspersonalet? Hvordan sikrer vi den bedst mulige håndtering?
Dansk Selskab for Addiktiv Medicin gør med denne konference status over rusmiddelforgiftningerne i Danmark. Den kliniske håndtering af forgiftningerne belyses med afsæt i den præhospitale indsats, skadestuer, misbrugscentre, psykiatrien og forebyggelsesprogrammer på gadeplan. Oplægsholderne tæller ledende danske og engelske eksperter på området. Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder afrunder dagens program
Tid
25. marts 2011, kl. 10:00-16:00,

Sted
Nationalmuseets festsal,
Ny Vestergade 10,
1471 København K

Målgruppe
Læger og sygeplejersker fra skadestuer, lægevagt, misbrugscentre, almen praksis m.v.

Deltagelse
Gratis

Program

 

09:30

Kaffe og registrering

10:00

Velkomst
ved overlæge Thomas Fuglsang,
fm. for Dansk Selskab for Addiktiv Medicin

10:10

Rusmiddelforgiftninger i Danmark,
Speciallæge Henrik Sælan
Download PowerPoint-præsentation

10:30

Street heroin use, prescribed methadone - what influences drug overdose deaths?
Professor John Strang,
National Addiction Centre, Kings College Hospital, London
Download PowerPoint-præsentation

11:00

Pause

11:15

Acute recreational drug toxicity and drug emergencies in London, Dr. Paul Dargan,
Clinical Director for Toxicology at Guy’s and St Thomas’ Hospitals in London
Download PowerPoint-præsentation

12:00

Frokost

13:00

Det akutte toxidrom,
Overlæge Peter Skanning,
Bispebjerg Hospital

14:00 Kaffe
14:30

Psykiatriske symptomer ved rusmiddelforgiftninger
Overlæge Henrik Rindom,
Psykiatrien i Region Hovedstaden
Download PowerPoint-præsentation

15:00

Procedurer for håndtering af den rusmiddelpåvirkede patient i skadestuen
Afd.læge, dr.med., ph.d. Sanne Fisker
Århus Hospital
Download PowerPoint-præsentation

15:30

Genoplivning med naloxon på gadeplan
Afd.læge Henrik Thiesen
Kbh kommune.
Download PowerPoint-præsentation

15:50

Regeringens initiativer vedrørende håndtering af rusmiddelforgiftninger
Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder.

16:00

Tak for i dag.


Download program i pdf-format

Sponsor
Mødet er sponsoreret af Reckitt Benckiser Pharmaceuticals.
Arrangementet er anmeldt til Nævnet for selvjustits på lægemiddelområdet.

Tilmelding
Elektronisk tilmelding efter først til mølle-princippet.
Klik for tilmeldingsblanket.

Info
Thomas Fuglsang, tlf. 40 31 40 06Landskursus 2010
i samarbejde med Addiktiv Sygepleje
Se program for landkursus 2010 med indlæg


Årsmøde 2010
Har addiktiv medicin en fremtid som speciale i Danmark ?

Tid
16. april 2010, kl. 13:00-16:00

Sted
Restaurant Tribeca
Bygmestervej 2
2400 København NV
www.tribecanv.dk

Målgruppe
Læger som arbejder med eller interesserer sig for misbrugsmedicin

Deltagelse
Gratis

Program

 

13:00

Mødet indledes med et lettere traktement.

13:30

Forankring af misbrugsmedicin i andre europæiske andre, tendenser til specialisering etc. (Holland, Schweiz, UK, Finland)
ved Helle Petersen,
afd.læge Sundhedsstyrelsen
Download PowerPoint-præsentation

13:50

Den norske model for etablering af speciale i rusmedicin. Historisk baggrund,rusreformen m.v.
ved seniorkonsulent Gabrielle Welle-Strand,
Helsedirektoratet, Oslo.
Download PowerPoint-præsentation

14:30

Hvorfra har de danske misbrugslæger deres viden?
ved cand.psych., ph.d. Birgitte Thylstrup,
Center for Rusmiddelforskning.
Download PowerPoint-præsentation

Læs rapport

14:50

Kommunernes sundhedsopgaver - med fokus på lægernes rolle,
ved Mette Lolk Hanak,
specialkonsulent Sundhedsstyrelsen
Download PowerPoint-præsentation

15:10

Speciale eller fagområde?  Hvilken konstruktion vil være relevant og hvad indgår i processen mod hhv. speciale og fagområde?
Ved repræsentant for Dansk Medicinsk Selskab.
Download Word-dokument

15:30

Hvilken vej skal vi gå for at understøtte den faglige specialisering?
Åben diskussion.

16:00

Ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Addiktiv Medicin
Download regnskabTilmelding
til mødet foregår elektronisk og senest 9. april 2010 via dette link:
http://kabs.dk/forms/dsfam.aspx
Her kan du også tilmelde dig den efterfølgende middag på restaurant Tribeca


Sponsor
Mødet er sponsoreret af MSD - en del af Schering-Ploug.
Arrangementet er anmeldt til Nævnet for selvjustits på lægemiddelområdet.


Info
Helle Petersen, tlf. 51 24 52 90 
Thomas Fuglsang, tlf. 40 31 40 06


Årsmøde 2008


Tid
28. marts 2008 kl. 13:00–17:00

Sted             
Borups Højskole
Frederiksholms Kanal 24
1220 København K

Program

 

13:00

Den narkotikarelaterede dødelighed og metadondødsfald
Embedslæge Henrik Sælan
Download PowerPoint-præsentation

13:45

Patienters retsstilling i stofmisbrugsbehandlingen
Fuldmægtig Gritt Husum Basse, Sundhedsstyrelsen
Download PowerPoint-præsentation

14:15

Break med kaffe og sandwich

14:45

Social sygepleje
Sygeplejerske Nina Brünes, Bispebjerg Hospital
(modtager af Firkløverprisen 2008, Dansk Sygeplejeråd)
Download PowerPoint-præsentation

15:15

Hjerterytmeforstyrrelser ved substitutionsbehandling af opioidafhængighed
afd.læge Søren Fanø, Hvidovre Hospital
Download PowerPoint-præsentation (pdf-format)

16:00

Prisuddeling og reception
Schering-Plough legat for lægevidenskabelig forskning i addiktiv medicin 2008

17:00

Ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Addiktiv MedicinMålgruppe
Medlemmer af selskabet og andre interesserede

Pris
Medlemmer 200,00 kr, 
ikke-medlemmer 400,00 kr.

Tilmelding
Tilmelding og betaling senest 17-03-08
On-line tilmelding (klik på knappen til venstre)

Deltagergebyr
indbetales med tydelig angivelse af deltagernavn til DSFAMs konto i
Danske Bank, Reg.nr. 1551, konto 16814199

Årsmødet har plads til 120 deltagere.
Tilmeldinger prioriteres i den rækkefølge betaling indgår.


Cannabis og psykose

Tid: 
Fredag den 14. september 2007 kl. 14:00 – 17:00

Sted:
Borups Højskole
Frederiksholms Kanal 24
København K

Målgruppe:
Praktikere, forskere og administratorer

Pris: 
450,00 kr. 

Tilmelding:
skal ske elektronisk inden fredag den 1. september 2007.
Tryk på <Tilmelding> i menuen til venstre og udfyld den elektroniske tilmeldingsblanket.
Vi bekræfter din tilmelding pr. e-mail, når du har indbetalt deltagergebyret på kr. 450, til selskabets konto i BG Bank, 1551-16814199.
Husk venligst at anføre deltagernavn i forbindelse med bankoverførsel.


Program

 

14:00

Cannabis – brug, misbrug og afhængighed hos unge og voksne.
Socialoverlæge Peter Ege, Københavsn kommune.
Download PowerPoint-præsentation

14:30

Cannabis og psykose.
Overlæge Merete Nordentoft, Psykiatrisk afdeling, Bispebjerg Hospital
Download PowerPoint-præsentation

15:00

Pause med let traktement

15:30

Psykiatrisk komorbiditet hos behandlingssøgende cannabismisbrugere.
Cand.psych., Ph.D-studerende Mikkel Arendt, Center for Psykiatrisk Grundforskning, Århus Universitet
Download PowerPoint-præsentation

16:00

Unge med personlighedsforstyrrelser og stofmisbrug, hvad skal der til efter indlæggelse på psykiatrisk afdeling.
Psykiatrisygeplejerske Karina Holtemann, projektleder i KABS Rusnavigatørerne.
Download PowerPoint-præsentation

16:30

Hvordan laver man tidlig opsporing blandt psykisk sårbare unge?
Afd.leder Søren Løkke, tidligere leder af ungehuset i Brøndby Kommune.
Download PowerPoint-præsentation

17:00

Ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Addiktiv MedicinDen lægelige behandling efter strukturreformen II

Tid:
Mandag den 11. december 2006 kl. 14.:00 – 19:00

Sted:
Medicinsk Historisk Museum, auditoriet,
Bredgade 62, København K

Mødet er en intern follow-up på selskabets møde sidste år i december på PH-cafeen.

Vi nærmer os 1. januar 2007, hvor amterne forsvinder og kommuner og regioner tager over. Der er stadig mange uafklarede spørgsmål omkring den organisatoriske og økonomiske ramme for den lægelige behandling.

Målgruppen
for mødet er lægelige medlemmer af selskabet samt kommunallæger, embedslæger samt kommende lægekonsulenter på området.

Efter mødet har vi reserveret 25 kuverter på den nærliggende Cafe Petersborg, som byder på godt traditionelt julesul.


Program

 

14:00

Lovgrundlag og organisatoriske rammer for den lægelige misbrugsbehandling
Thomas Fuglsang

14:20

Lægedækningen i de nye kommuner og regioner i 2007.
Fuldmægtig, sociolog Rasmus Peter Axelsson, KABS.

15:00

Sundhedsstyrelsens kommende vejledning om den lægelige behandling af stofmisbrugere
projektleder Helle Petersen, Sundhedsstyrelsen

15:30

Kaffe og sandwich.

16:00

Sundhedslov og sundhedsaftaler med fokus på den kommunale stofmisbrugsbehandling
fuldmægtig, cand. jur. Bodil Dejgaard, Sundhedsstyrelsen

16:20

Kommunallægernes rolle
næstformand for Foreningen af kommunalt ansatte læger,
Lone Meyer.

16:40

Hvordan tegner fremtiden sig?
Runde i plenum.

17:30

Rundvisning på museet (ikke for sarte nerver).

18.45

Slut på mødet og afgang til fods (200 meter) til Cafe Petersborg.Tilmelding 
til mødet senest 4. december ved indbetaling af kr. 400, til selskabets konto i
BG Bank, 1551-16814199  med tydelig anførsel af deltagernavn.

Middag 
Hvis du ønsker at deltage i julesul (a kr. 255,00 ekskl. drikkevarer) på Cafe Petersborg, så mail besked til kontakt@dsfam.dk – ligeledes senest 4. december.


Forebyggelse og behandling af sygdomme hos stofmisbrugere


Tid
Fredag den 31. marts 2006, kl. 13:00-17:00

Sted
Borups Højskole
Frederiksholms Kanal 24
1220 København K

Program

 

13:00

 

SF 36 – selvvurderet helbredsopfattelse hos stofmisbrugere i ambulant substitutionsbehandling
Projektleder, læge Helle Petersen
Download PowerPoint-præsentation (234 KB)

13:15

Sundhedsteamet i Københavns Kommune
Afd.læge Henrik Thiesen
Download PowerPoint-præsentation (278 KB)

13:30

Den sundhedspædagogiske samtale
Projektsygeplejerske Charlotte Ingerslev, KABS
Download PowerPoint-præsentation (2,5 MB)

13:45

 

Sundhedsfaglige standarter i forebyggelse af hepatitis, STD og uønskede graviditeter hos stofmisbrugere
Projektleder, læge Helle Petersen
Download PowerPoint-præsentation (189 KB)

Sundhedsfaglig standardbehandling i praksis
Social og sundhedsassistent Tine Berg, X-felt
Download PowerPoint-præsentation (36 KB)

14:00

 

Profylakse og samarbejde mellem misbrugsinstitutioner , hospitalsambulatoriet og den praktiserende speciallæge
Projektkoordinator, sygeplejerske, Karen Margrethe Jørgensen
Download PowerPoint-præsentation (67,5 KB)

14:15

Pause med forfriskning

14:45

 

De professionelles komplians belyst ved behandlingen af en en HIV-smittet gruppe stofmisbrugere
Afd.læge Christian Hvidt, Specialinstitutionen på Forchhammersvej
Download PowerPoint-præsentation (17,2 MB)

15:00

 

Tænder og mund hos stofbrugere – hvem tager sig af hvad og hvorfor ikke?
Adm. amtstandlæge Ole Collin Rasmussen, Københavns Amt
Download PowerPoint-præsentation (3,5 MB)

15:15

Kanyler, sprøjter og rent vand, hvor udbredt er det?
Thomas Fuglsang

15:30

Giver metadon hjerterrytmeforstyrrelser?
Klinisk assistent, Søren Fanø, HS Hvidovre Hospital

15.45

Centrale initiativer vedr. stofmisbrugeres helbred – projekter og puljer
Download PowerPoint-præsentation (35 KB)

16:00

Prisuddeling
Schering-Plough legat for lægevidenskabelig forskning i addiktiv medicin 2006


Målgruppe
Læger, sygeplejersker og andre faggrupper med interesse for helbredsmæssige problemer hos stofmisbrugere

Sponsorat
Mødet er sponsoreret af Schering-Plough A/S

Deltagelse
Gratis
Den lægelige behandling af stofmisbrug
efter strukturreformenTid:
13. december 2005 kl. 16:00–19:00

Sted:
PH salen / PH Cafeen
Halmtorvet 9 A
1700 København V

Målgruppe:
Medlemmer af selskabet

Deltagelse:
Gratis

Sponsorat
Schering-Plough A/S

Tilmelding:
Klik på knappen <Tilmelding> til venstre
Sidste frist for tilmelding er 09-12-05

Program
16:00 Status for den lægelige behandling af stofmisbrug efter 10 år i amtsligt regi. Hvilke udfordringer står kommunerne over for.
overlæge Thomas Fuglsang, fm for Dansk Selskab for Addiktiv Medicin
16:45 Nytænkning af kommunallægens arbejde
Jens Winther Jensen, fm for Den almindelige danske Lægeforening
17:15 Break med kaffe og sandwich
17:45 Kommunerne og den lægelige behandling af stofmisbrug
konsulent Rafai Atia, Kommunernes Landsforening
18:15 Projekt ”Faglig vejledning for den lægelige behandling af stofmisbrug i Danmark” projektleder Helle Petersen, Sundhedsstyrelsen, Enheden for tilsyn
16:30 Sundhedsstyrelsens fremtidige rolle i den lægelige stofmisbrugsbehandling,
kontorchef Anne Mette Dons, Sundhedsstyrelsen, Enheden for tilsyn
18:45 Opsamling,
Henrik Sælan, Embedslægeinstitutionen for Københavns og Frederiksberg Kommuner

Kvalitetssikring af den hollandske stofmisbrugsbehandling
- studierejse til Amsterdam 30. maj – 3. juni 2005

Download udførligt program:
som Word-dokument eller som PDF-dokument

Målgruppe: Medlemmer af Dansk Selskab for Addiktiv Medicin. Max 15 deltagere.


Det hollandske behandlingssystem for alkohol og stofmisbrug har fra 1998 –2204 gennemgået en omfattende national reform kaldet Resultaten Scoren. Der er tale om et nationalt kvalitetssikringsprogram, som bygger på evidensbaserede behandlingsprincipper.
Hollænderne er flere år inde i processen , evalueringer er tildels udført, dels i gang på mange af tiltagene.

Studieturen vil omfatte besøg hos centrale aktører og arkitekter bag kvalitetsudviklingsprogrammet samt besøg i et større behandlingscenter med henblik på at se, hvordan programmet fungerer i praksis.
Herudover er i studieturen indlagt besøg hos forskerne bag heroinforsøgene samt besøg i en heroinklinik.

Resultaten Scoren omfatter en national evidensbaseret kvalitesudviklingstrategi, som bl.a. omfatter:Tilmelding modtages pr. e-mail senest 10.4.2005 på kontakt@dsfam.dk med angivelse af navn, stilling, adresse, tlf, e-mail

Indbetaling af kr. 8.000,00 senest 11.4.2005 kl. 12.00 med angivelse af rejsedeltagers navn til Dansk Selskab for Addiktiv Medicin, BG-Bank reg no. 1551, konto 16814199
Kære medlemmer og andre interesserede læger.

Emnet for selskabets næste møde er

Kvalitetssikring af den lægelige misbrugsbehandling


Tid:
Mandag 13. december kl. 13:00-17:00

Sted:
AstraZeneca A/S
Roskildevej 22
2620 Albertslund

Målgruppe:
Kun læger

Deltagelse:
Gratis


Med dette eftermiddagsmøde indleder selskabet en proces, som skal kortlægge de lægefaglige kerneydelser på stofmisbrugsområdet og udarbejde kliniske vejledninger. Dette skal danne baggrund for kvalitetudvikling på linie med udviklingen inden for det øvrige sundhedsvæsen (Den danske Kvalitetsmodel).

Det er selskabets ambition at

Vi forventer at vi på mødet samme dag nedsætter en række arbejdsgrupper, som i løbet af vinteren skal udarbejde et nationalt sæt af beskrivende standarder og indikatorer på områder som f.eks.

Arbejdsgrupperne vil således i forsommeren 2005 præsentere deres resultater på en koncensus-konference (to-dages internat et centralt sted i DK). Programmet kunne se ud som følger: 1) Diskussion og godkendelse af vejledninger /standarder, 2) implementerings-strategier for de lægefaglige kerneydelser samt 3) workshop om kvalitetsmåling i praksis.


Program
12:30 Registrering og sandwich
13:00 Baggrunden for mødet
Helle Petersen, DSFAM
13:20 Den danske Kvalitetsmodel, indhold og begreber med særligt henblik på misbrugsområdet
overlæge dr med. Bent Nielsen, Odense Universitetshospital, psykiatrisk afd. P.
15:00 Kaffe og kage
15:30 Udkast til kommissorium for de enkelte arbejdsgrupper.
Hvor meget skal vi sprede os over.? Hvilke dele af klinikken er det mest oplagt at belægge med standarder?
16:30 Nedsættelse af arbejdsgrupper samt præsentation af IT-netværk


Sponsorat:
Lokaler er venligst udlånt af AstraZeneca A/S, der desuden byder på et lettere
traktement.


Tilmelding:
Klik på knappen <Tilmelding> til venstre
Sidste frist for tilmelding:
fredag 3. december 2004, 12:00


Venlig hilsen arrangørgruppen


Helle Petersen
Thomas Fuglsang
Henrik Thiesen
Knud Christensen

Temadag om unge og stofmisbrug

- i samarbejde med
Psykologernes Faglige Selskab for Misbrugerbehandling


Tid
Fredag den 24. september 2004, kl. 10:00-17:00

Sted
Borups Højskole
Frederiksholms Kanal 24
1220 København K


Program
09:30 Registrering og kaffe
10:00 HVAD HANDLER DAGEN OM? PROBLEMATISERING AF BEGREBERNE BRUG, MISBRUG OG AFHÆNGIGHED.
Peter Ege, socialoverlæge, Københavns Kommune.
Download PowerPoint-præsentation (43,5 KB)
10:30 UNGE OG RUSMIDLER – FRA KNAPHEDS-ANOMI TIL VELFÆRDS-ANOMI.
Mads Uffe Pedersen, centerleder, Center for Rusmiddelforskning, Århus Universitet
Download PowerPoint-præsentation (189,5 KB)
11:00 Pause
11:15 LEK ELLER ALVOR: NYE MØNSTRE FOR RUSBRUK BLANDT UNGDOM.
Willy Pedersen, professor i sociologi, Oslo Universitet. Forfatter til bl.a. "Bittersøtt" - om unge, socialisering og rusmidler.
Download PowerPoint-præsentation (891 KB)
12:15 Frokost
13:15 MISBRUG OG UNGDOMSPSYKIATRI
Bent Kawa, overlæge, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Glostrup
Download PowerPoint-præsentation (247,5 KB)
13:45 FORANDRING AF DEN INSTITUTIONELLE FREMSTILLING AF UNGE STOFMISBRUGERE.
Morten Nissen, lektor, cand.psych., Københavns Universitet og socialrådgiver Unna Madsen, konst. leder af U-turn (ungetilbud i Kbh Kommune)
Download PowerPoint-præsentation (162,5 KB)
Download artikel (pdf-format - 151,3 KB)
14:15 REVOLUTION ELLER REFORM – TILPASNING AF BEHANDLINGSSYSTEMET TIL DE NYE BRUGERGRUPPER.
Thomas Lund, konsulent
Download PowerPoint-præsentation (5,9 MB!)
14:45 Kaffe
15:15 EKSEMPLER PÅ BEHANDLING AF UNGE: HVEM SER VI, OG HVAD GØR VI?
Afd.læge Børge Dandanell Thomsen og afd.leder Henrik Holst, KABS Rus-navigatørerne. Konst. leder Unna Madsen, U-turn - Kbh Kommune. Forstander Ib Hansen, Fyns Amts Behandlingscenter for Unge.
Børge Dandanell Thomsen:
Download PowerPoint-præsentation (29 KB)
Henrik Holst:
Download PowerPoint-præsentation
(2,1 MB!)
Ib Hansen:
Download PowerPoint-præsentation
(76 KB)
16:45 AFSLUTTENDE REFLEKSIONER
Udviklingschef, cand.psych. Liese Recke, Psykologernes Faglige Selskab for Misbrugerbehandling og overlæge Thomas Fuglsang, formand for Dansk Selskab for Addiktiv Medicin


Målgruppe
Alle som er involveret i tilrettelæggelsen og behandlingen af unge med misbrug.

Pris
700,00 inklusive frokost og kaffe

OBS: Temamødet er overtegnet
- ved tilmelding vil du blive optaget på venteliste


Tilmelding og betaling
Klik på knappen <tilmelding> til venstre.
Konferencegebyr indbetales med tydelig angivelse af deltagernavn til DSFAMs konto i BG Bank, Reg.nr. 1551, konto 16814199.
Du vil herefter modtage en bekræftelse pr. e-mail.
Konferencen har plads til 120 deltagere. Tilmeldinger prioriteres i den rækkefølge betaling indgår.

Sidste frist for betaling er 13. september 2004.Strukturreformens konsekvenser for
stofmisbrugs-området


Tid:
Onsdag 31. marts 2004, kl. 10:00-16:00

Sted:
Borups Højskole
Frederiksholms Kanal 24
1220 København K

Program
09:30 Registrering og kaffe
10:00 STRUKTURREFORM - HVORFOR NU DET ?
Lektor Ph.D. Roger Buch, Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet
-
Download PowerPoint-præsentation
- Download som PDF-dokument
11:00 SLAGSMÅLET OM DE SPECIALISEREDE SOCIALE OPGAVER
Konsulent Asbjørn Agerschou, Socialpædagogernes Landsforbund
12:00 Frokost
13:00 STATUS OG UDSIGTER FOR DEN MEDICINSKE BEHANDLING
Overlæge Thomas Fuglsang, formand for Dansk Selskab for Addiktiv Medicin
- Download PowerPoint-præsentation
- Download som PDF-dokument
13:30 SAMMENHÆNGEN MELLEM BEHANDLING OG KOMPETENCEUDVIKLING
Behandlings- og udviklingsleder cand.psyk. Liese Recke, Århus Amts Misbrugscenter
- Download PowerPoint-præsentation
- Download som PDF-dokument
14:00 VILKÅR OG FORUDSÆTNINGER FOR KVALITETSSIKRING
Souschef cand.scient.adm Christian Scharbau, Behandlingscenter for Stofbrugere, Københavns Amt
- Download PowerPoint-præsentation
- Download som PDF-dokument
14:30 SAMSPILLET MELLEM FORSKNING OG PRAKSISFELT
Centerleder Ph.D. Mads Uffe Pedersen, Center for Rusmiddelforskning, Århus Universitet
15:00 Kaffe og kage
15:15 PANELDISKUSSION
MF Sophie Hæstorp Andersen (S), MF Hans Andersen (V), formand for centerlederforeningen Jan Jørgensen, Ribe Amt, formand Jørgen Kjær, Brugerforeningen, socialoverlæge Peter Ege, Københavns Kommune


Målgruppe:
Behandlere, embedsværk og politikere

Pris:
450,00 inklusive frokost og kaffe

Tilmelding:
sker elektronisk. Tryk på knappen Tilmelding til venstre under billedet

Konferencegebyr indbetales med tydelig angivelse af deltagernavn til selskabets konto i BG Bank, Reg.nr. 1551, konto 16814199.

Sidste frist for tilmelding og indbetaling er 21.03.04
Stofbrugere med børn - hvad med de voksne?

Tid:
Fredag den 3. oktober 2003, kl. 13:00-16:00

Sted:
Islands Brygges Kulturhus
Islands Brygge 18
2300 København S


Program:
 1. Præsentation af Københavns Kommunes Familieambulatorium for Stofafhængige

  - Familieambulatoriets målsætning inkl. socialrådgiverens funktion v. forstander Pia Merete Korshin og socialrådgiver Marianne Larsen

  - Pædagogisk og psykologisk behandling mhp. fokus på forældreidentitet og forældrenes ambivalens v. socialpædagog Kirsten Frederiksen og psykolog Malou Dessau

  - Sundhedspersonalets rolle v. sygeplejerske Sissel Bruun og overlæge, dr. med. Søren Haastrup


 2. ForældreVinklen - et supervisionstilbud til forældre i KABS (Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere).

  - Behovet for en fri-zone v. psykolog Louise Østergaard, forstander Mie Daverkosen og
  antropologistuderende Katrine LudvigsenDødeligheden blandt stofmisbrugere


Dato
Torsdag 27. november 2003, kl. 13:00-17:00.


Sted
Islands Brygges Kulturhus
Islands Brygge 18
2300 København S


Program
 1. Dødsfald blandt stofmisbrugere - et overblik
  Henrik Sælan, embedslæge Ph.D, Embedslægeinstitutionen for Københavns og Frederiksberg kommuner

 2. Dødsfald blandt narkomaner efter løsladelse fra fængsel - en registerundersøgelse.
  Peer Brehm-Christensen, 1. reservelæge, Ph.D, Odense Universitetshospital

 3. Retskemiske metoder og toxikologiske fund ved overdosisdødsfald
  Førsteamanuenssis, cand. scient. Brita Teige, Rettsmedicinsk Institutt, Rikshospitalet, Oslo

 4. Sammenhængen mellem dødelighed og præventive indsatser i fire europæiske storbyer
  Mette Harbo, projektkoordinator, cand. scient. soc., Embedslægeinstitutionen for Københavns og Frederiksberg kommuner

 5. Prisuddeling
  Schering-Plough legat for lægevidenskabelig forskning i addiktiv medicin 2003

Tilmelding
skal ske inden 21. november 2003 ved at klikke på knappen <Tilmelding> til venstre.
Ønsker du at deltage (for egen regning) i efterfølgende middag kl. 18:00 på
Det ny Spisehus,
Magsstræde 12,
1204 København K.
skal du sende os en check på kr. 200,- stilet til selskabet.
Paragraffer og perspektiver på stofmisbrugsområdet

Tid:
Fredag 28. marts 2003, kl. 14:00-17:00

Sted:
Gammel Dok Pakhus (Dansk Arkitektur Center)
Strandgade 27 B
1401 København K


Program:
 1. Det ny metadon-cirkulære
  Michael von Magnus, overlæge, Sundhedsstyrelsen

 2. Nationale strategiplaner på narkoområdet
  Peter Juul, kontorchef, Socialministeriet

 3. Behandlingsindsatsen - hvordan ser det ud i amterne
  Lars Toft, chefkonsulent, AmtsrådsforeningenHepatitis among Drug Addicts

Tid: Fredag 22. marts 2002, kl. 14:00-17:00.

Sted: Dansk Design Center, H.C. Andersens Boulevard 27, 1553 Kbh V


Program: (mødet afholdes på engelsk):
 1. Epidemiology and prevention focusing hepatitis B, C and hiv
  Per Brehm Christensen, MD, Ph.D., klin.imm.afd., Odense Universitetshospital

 2. Managing chronic hepatitis C aquired through intravenous drug use
  M.F Bassendine, professor, Centre for Liver Research, Newcastle UK

 3. Coffee break

 4. Conditions for treatment of IDUs - the absence of compliance?
  Christian Hvidt, MD, Specialinstitutionen på Forchhammersvej, Københavns Kommune

 5. When and how do we treat patients with chronic hepatitis in Denmark
  Kim Krogsgaard, Research Director, Dr. Med., HS Hvidovre Hospital.

 6. The Schering-Plough Pricegiving 2002


Mødet er sponsoreret af Schering-Plough Danmark A/S
Perspektiver på forskning i stofmisbrug

Konference 6.-7. september 2001
Radisson SAS Koldingfjord Hotel


INVITATION
“Perspektiver på forskning i stofmisbrug”er en innovativ forskningskonference, som er arrangeret af Dansk Selskab for Addiktiv Medicin i samarbejde med Center for Rusmiddelforskning. Konferencen henvender sig til forskere, administratorer og praktikere fra behandlingsscenen. Målet er at bringe den samfundsvidenskabelige og humanistiske forskning i kontakt med den lægevidenskabelige tilgang til misbrugsbehandling.

PARADOKSER OG UNDREN
Konferencen vil tage afsæt i paradokser og undren og vil lægge op til en blotlægning af manglende evidens og logik i de sidste årtiers behandlingsindsats. Der vil således blive fokuseret mere på manglende viden end bekræftelse af allerede kendt viden. Ønsket er at skabe et åbent og tvangfrit klima for diskussion, som kan generere kreativitet og nye ideer til fremtidig - og gerne tværfaglig - forskning på misbrugsområdet.

MODEL
Konferencen er tænkt som en arbejdskonference med høj deltageraktivitet (90 deltagere). Konferences forventes at udvikle tværfaglige projektidéer på baggrund af oplæg og workshops. Som inspiration hertil er der planlagt tre plenumsessioner, hver med indlæg fra en generalist og en specialist. De fælles oplæg tager udgangspunkt i nogle tværgående problemstillinger: Forskningsmetode, anvendelse af viden - og etik.

DELTAGERAKTIVITET
Deltagerne opfordres til inden 1. august 2001 at indsende forslag til emner, projektideer, forskningshypoteser eller metodeproblemer, som de gerne vil beskæftige sig med under konferencen (maks. 1/2 A4-side). Temaerne kan eventuelt blot have karakter af spørgsmål eller udtryk for undren. Tvivl, paradokser og udfordringer vil være velkomne rammer herom.
Arrangørerne vil inden konferencen gruppere temaerne som udgangspunkt for arbejdet i de enkeltgrupper. Ideudviklingen foregår i vekslende grupper på 10-12 deltagere. Grupperne forventes at nå frem til nogle udvalgte ideer, skitser og projektforslag, som kan danne grundlag for fremtidig tværfaglig forskning.

IDEKATALOG
Konferencens væsentligste diskussioner og resultater vil blive formidlet via relevante fagblade.

SPONSORER
Konferencen er støttet af Socialministeriet, Sundhedsministeriet og Schering-Plough A/S.


Arbejdsgruppen
bag konferencen er: Fhv. centerleder, cand.jur. Jørgen Jepsen, centerleder, ph.d. Mads Uffe Pedersen, forskningslektor mag.art. Karen Ellen Spannow,forstander, cand. psych. Ole Kristensen, afd.læge Helle Petersen, overlæge Lis Sahl Andersen, socialoverlæge Peter Ege, adm. overlæge Thomas Fuglsang.

Arbejdsgruppen har hæftet sig ved følgende: Dansk forskning omkring stofmisbrug og behandling af stofmisbrug har indtil nu været domineret af projekter, der har fokuseret på den psykologiske og samfundsmæssige dimension af stofmisbrugsproblemet. Forskerne har overvejende været psykologer, etnografer og jurister. Fokus for denne forskning har været at finde en forståelsesramme for det moderne
samfunds misbrugsproblemer, evaluering af forskellige behandlingstiltag samt en problematisering af kontrolpolitikken. Først inden for de sidste par år har en række medicinske forskningsprojekter set dagens lys.

Fælles for de forskellige discipliner er ønsket om at skabe koncensus om, hvad der er relevant og virksom behandling af stofmisbrug. Ambitionen er at få belyst effekten af forskellige behandlingsmetoder. Den praktiske betydning heraf vil være at behandlerne får mulighed for at tilbyde evidensbaseret behandling, det vil sige behandling der bygger på viden og ikke tro. Når det drejer sig om anvendelse af forskningsresultater er der en fælles undren over behandlingsinstitutionernes manglende kendskab til viden og resultater. Det kan der være mange grunde til: Dårlig formidling, ringe opmærksomhed eller modstand mod forandring.

Samtidig har menneskesyn og etik fået en stadig større plads i debatten. Det influerer på målsætningen for behandlingsarbejdet, lige fra de overordnede mål til behandlingsplanen for den enkelte stofmisbruger. Der er imidlertid langt igen før servicelovens intentioner om brugerens indflydelse på egen behandling er opfyldt. Emnet er således påtrængende, og vil være det så længe kontrolelementet i behandlingen dominerer det terapeutiske rum.

På forskningsområdet er der behov for at få tydeliggjort en række forskelle i metodisk tilgang – herunder den samfundsvidenskabelige-humanistiske tradition i forhold til den lægelige- naturvidenskabelige. Det kunne være spændende om disse forskelle i afsæt og metoder kunne befrugte forskningen og skabe en gensidig synergi gennem tværfaglige forskningsprojekter


Tværgående temaer

FORSKNINGSMETODE

ANVENDELSE AF VIDEN

ETIK


PROGRAM

Torsdag den 6. september 2001
Kl. 10.00 - 11.00 Ankomst og registrering
Kl. 11.00 - 11.30 Velkomst og præsentation af deltagernes temaforslag

Kl. 11.30 - 12.45 Plenum:
FORSKNINGSMETODE. Oplæg ved professor Mats Berglund,
Lunds Universitet og centerleder, cand.psych., ph.d. Mads Uffe Pedersen, Center for Rusmiddelforskning

Kl. 13.00 - 14.00 Frokost
Kl. 14.00 - 15.30 Gruppearbejde
Kl. 15.30 - 15.45 Kaffepause

Kl. 15.45 - 17.00 Plenum:
ANVENDELSE AF VIDEN, oplæg ved rektor, dr. phil Lars- Henrik Schmidt, Danmarks Pædagogiske Universitet og overlæge Thomas Fuglsang, Københavns Amt

Kl. 17.00 - 18.30 Gruppearbejde
Kl. 19.00 - 21.00 Festmiddag
Kl. 21.00 - Konferencen danser - Boogie Nights live


Fredag den 7. september 2001
- 09.30 Morgenmad

Kl. 09.30 - 11.00 Plenum:
ETIK. Oplæg ved professor, dr. polit., ph.d. Peter Pruzan, Handelshøjskolen og fhv. centerleder, cand. jur. Jørgen Jepsen.

Kl. 11.00 - 11.15 Kaffepause
Kl. 11.15 - 13..00 Gruppearbejde
Kl. 13.00 - 14.00 Frokost
Kl. 14.00 - 15.45 Opsamling - frie ord.
Præsentation af ideer fra grupperne. Hvordan
kommer vi videre?
Kl. 15.45 - 16.00 AfslutningTID & STED
Torsdag 6. september 2001, kl. 10:00 - fredag 7. september 2001, kl. 16:00
Radisson SAS Koldingfjord Hotel
Fjordvej 154
DK 6000 Kolding
Tlf. (+45) 7551 0000
Fax (+45) 7551 0051

DELTAGERGEBYR
1.650,00 kr. der inkluderer overnatning i enkeltværelse og fuld forplejning

TILMELDING
Senest 2. juli 2001. Tilmelding sker ved indbetaling af deltagergebyr til Den Danske Bank, reg. no. 4260, kontono. 4260211463 samt post eller fax af vedlagte blanket til konferencesekretariatet (se nedenfor). Du vil herefter modtage skriftlig bekræftelse.
Maksimalt deltagerantal: 90 personer. Ved overtegning refunderes det indbetalte beløb.

SEKRETARIAT
Sekretær Marianne Ranch Nielsen
Dansk Selskab for Addiktiv Medicin
c/o Socialmedicinsk Klinik
Bakken 1
2600 Glostrup
Tlf (+45) 4342 5244
Fax (+45) 4342 7161

TEMAFORSLAG
Deltagernes forslag til emner indsendes til sekretariatet senest 1. august 2001

YDERLIGERE OPLYSNINGER
Helle Petersen, tlf. 3536 2285, 3968 2615
Jørgen Jepsen, tlf. 8610 7975, 9799 5577
Thomas Fuglsang: tlf. 4342 5244, 4587 4660
Danish Society of Addictive Medicine in coorporation with Danish Society of Psychiatry:

Dual diagnosis-patients - status and efforts


Date:
The 23.rd of March 2001, 01.00 p.m. - 05.00 p.m.

Place:
Den sorte Diamant, Karen Blixen-salen
Søren Kirkegaards Plads 1
1016 Koebenhavn K


Programme:
 1. Chairman of the Danish society of Psychiatry, medical director, ph.d. Merete Nordentoft:
  Drugabuse among young people with newly diagnosed psychosis.

 2. Chairman of the governments Council of Narcotics, dr. med. Preben Brandt:
  What is the situation right now, concerning special efforts to help/treat the drug-abusers with psychiatrical illness, according to the recommendations of “Council of Narcotics” of 1999.

 3. Director Lone Bahnsen:
  Field-work among drugabusers with psychotic diagnosis.

 4. Medical director, ph.d. Birgit Jessen-Petersen:
  Experiences from working with drugabusers with psychotic diagnosis after 5 years.

 5. Medical director Peter J. Geerlings, Jellinek Kliniek, associate professor, Department of Psychiatry, University of Amsterdam:
  Treatment of dual diagnosis in Holland.


  This meeting is sponsored by Eli Lilly A/SAddiktiv medicin på vej mod et speciale

Tid:
Fredag 17. november 2000, kl. 11:00-17:00.

Sted:
Pharmacia & Upjohn A/S, auditoriet, Ovengaden neden Vandet 7, 1414 Kbh K
- vær opmærksom på, at parkering er yderst vanskelig.


Program:
 1. Virksomhedsområdet for den lægefaglige indsats i stofmisbrugsbehandling.
  Hvor mange er vi, ansættelsesvilkår, omfanget af lægefaglige ydelser.
  Socialoverlæge Knud Brinkløv Jensen, Viborg Amt, socialoverlæge Joel Fallow, Sønderjyllands
  Amt.

 2. Lægernes rolle i det tværfaglige rum, snitflader og kompetence.
  Afd.læge Connie Inversen, Frederiksberg Kommunes Rådgivnings Center

 3. Lægen blandt misbrugere - roller og faldgruber. Udbrændthed, splitting, tarzansyndrom m.m.
  Psykoterapeut og forfatter Marianne Davidsen-Nielsen.

 4. Update af igangværende projekter og forskning.
  Overlæge Thomas Fuglsang, Københavns Amt

 5. På vej mod et speciale? - eller hvad der nu trænger sig på.
  Ordet er frit


  Mødet er sponsoreret af Pharmacia & Upjohn A/SEcstasy and Central Stimulants

Tid:
Fredag 1. september 2000, kl. 14:00-17:00.

Sted:
Rigshospitalet, auditorium 1


Program: (mødet afholdes på engelsk):
 1. Clinical manifestations in overdoses and cases of death caused by ecstasy and central stimulants.
  Professor John A. Henry, Imperial College Medical School, London.

 2. Pharmacology of ecstasy, cocaine and amphetamin
  professor, dr. med. Raben Rosenberg, Psychiatric Hospital, Aarhus.

 3. New strategies for treating cocaine-dependency - the NIDA-project
  Dr. Jørgen Scheel-Krüger, NeuroSearch, Copenhagen.

 4. Epidemiological aspects
  Dr. philos Willy Pedersen, Oslo.

Mødet er sponsireret af Sundhedsministeriet og Socialministeriet
Kontrol i behandlingen af misbrugere

Tid: Fredag 17. marts 2000 kl. 14.00 - 17.00

Sted: Diakonissestiftelsen, bygn. D, Peter Bangsvej 1, 2000 Frederiksberg


Program:
 1. Omfanget af kontrolforanstaltninger på amternes behandlingscentre
  overlæge Knud Christensen, Vestre Fængsel.

 2. Forskellige analysemetoder ved urinundersøgelse - præcision og faldgruber
  lic. pharm Helle Angelo, klinisk biokemisk afd., Bispebjerg Hospital

 3. Analyseaktiviteten på danske laboratorier
  afd.læge Christian Hvidt, Kbh. kommune

 4. Hvordan indvirker kontrol på behandlingsalliancen
  etnolog Steffen Jöhncke

 5. Retslige aspekter, brugerbeskyttelse
  advokat Kirsten Reimers-Lund

Mødet er sponsoreret af Dade-Behring A/S
Benzodiazepinernes plads i behandlingen af stofmisbrugere

Tid:
Mandag, den 22. november 1999 kl. 14.00– 17.00

Sted:
”Villa Medici”, Lægekredsforeningens Hus, Fredens Torv 3, 8000 Århus C.


Program:
 1. Velkomst (14.00 – 14.10)

 2. Skal man overhovedet bruge benzodiazepiner? (14.10 – 14.40)
  Professor, overlæge, dr.med. Raben Rosenberg, Psyk. Hospital i Risskov

 3. Er der ulemper ved benzodiazepiner? (14.40 – 15.10)
  Overlæge Torben Arngrim, Psyk.afd., Randers Centralsyehus

 4. Hvad siger reglerne om ordination af benzodiazepiner? (15.10 – 15.15)
  Embedslæge Kate Runge, Embedslægeinstitutionen for Århus amt

 5. Pause med let traktement. (15.15 – 15.30)

 6. Benzodiazepiner og stofmisbrugere (15.30 – 16.00)
  Overlæge Pauli Kyneb, Team for Misbrugspsykiatri, Psyk. Hopsital i Risskov

 7. Enquête vedr. ordination af benzodiazepiner til stofmisbrugere (16.00 – 16.15)
  Overlæge Lone Meyer, Århus Amts Misbrugscenter

 8. Diskusion (16.15 – 17.00)

 9. Afslutning (17.00)

Mødet er sponsoreret af Nycomed Danmark A/S.
Smertebehandling af opioidafhængige

Tid:
Fredag 3. september 1999 kl. 14.00 - 17.00

Sted:
Diakonissestiftelsen, bygn. D, Peter Bangsvej 1, 2000 Frederiksberg


Program:
 1. Det kliniske scenarium - hvor gør det ondt?
  overlæge Knud Kristensen, Vestre Fængsel

 2. Grundprincipper for behandling af langvarige non-maligne smertetilstande med opioider hos brugere og misbrugere
  overlæge Jørgen Eriksen, Tværfagligt Smertecenter, HS Rigshospitalet

 3. Metadon som analgetikum
  afd.læge Mikael Kamp-Jensen, smerteklinikkken, HS Hvidovre Hospital

 4. Opioidrotation
  overlæge Jørgen Eriksen

 5. LAAM som analgetikum
  klin. vidensk. ass., cand. pharm. Christian Thorkildsen, Tværfagligt Smertecenter, HS Rigshospitalet

Mødet er sponsoreret af Pharmacia & Upjohn A/S
Symposium:
Buprenorphine Treatment in Substitution Therapy for Opioid Addiction

Time
18th March 1999

Venue
Molktes Palæ
Dronningens Tværgade 2
1302 København K


Programme
 1. Professor David Nutt, University of Bristol, UK:
  Pharmacology of the mu-receptor

 2. Chris Chapleo, BA, PhD, Reckitt & Colman Product Ltd, UK:
  Pharmacology of Buprenorphine

 3. Professor Walther Ling, UCLA, US:
  Buprenorphine in the Treatment of Opioid Addiction

 4. Dr. Marc Aureacombe, University of Bordeaux, France:
  Buprenorphine in the Treatment of Opioid Addiction in France

 5. Dr. Gabrielle Fischer, Psychiatric Dpt., University of Vienna,
  Austria:
  Buprenorphine in Pregnancy

 6. Medical Director Peter Ege, Copenhagen:
  Treatment of Opioid Addicts in Denmark

 7. Leif Skauge MD, Copenhagen:
  Buprenorphine Pilot Project in Copenhagen.

Sponsorship
Schering-Plough A/S

Chairman
Thomas Fuglsang, MD, President of Danish Society of Addictive
Medicine
Hvad er den korrekte metadon-dosis?

Arrangør:
Dansk Selskab for Addiktiv Medicin

Tid og sted:
Fredag 22. Januar 1999 kl. 15.00-18.00. Diakonissestiftelsen, bygning D, Peter Bangsvej 1,
2000 Frederiksberg.

Program:
 1. Internationale erfaringer med dosering af metadon, afdelingslæge Leif Skauge.
 2. Spredningen i metadondoser i Danmark, afdelingslæge Connie Iversen
 3. Klinisk relevans af serum-metadon måling, afdelingslæge Helle Petersen
 4. Faktorer, der influerer på dosis, overlæge Thomas Fuglsang.
 5. Embedslægernes kontrol med opioidordinationer, embedslæge Henrik Sælan.
 6. Revision af cirkulæret om ordination af afhængighedsskabende lægemidler, overlæge Michael
  von Magnus, Sundhedsstyrelsen.

Der serveres et lettere traktement i forbindelse med en indlagt pause.

Efter mødet afholdes stiftende generalforsamling i Dansk Selskab for Addiktiv Medicin
(dagsorden vedlagt).